Останні статті
30.05.2017
Екскурсія до ДП «Український державний центр радіочастот».

30.05.2017
Проблемы электромагнитной совместимости перспективных беспроводных сетей связи (ЭМС – 2017).
Корсун В.І., Корсак В.Ф., Наритник Т.М., Войтенко О.Г., Лутчак О.В., Поршнєв В.Л.

25.04.2017
The research of transmission of DVB-C television signals based on the prototype of transceiver operating in the lower pert of terahertz band.
Gleb L. Avdeyenko, Theodor N. Narytnik, Anton V. Yermakov

23.04.2017
Цифрові технології, №19, 2016. Дослідження параметрів багатоканального сигналу цифрового телебачення DVB-C при його передаванні передавально-приймальним трактом терагерцового діапазону.
Авдєєнко Г.Л., Набока Б.Ю., Наритник Т.М.

31.08.2016
1.2 Gbps radio link implementation in THz band based on IEEE 802.11n standard.
Narytnik T., Uryvsky L., Lutchak O., Osypchuk S.

31.08.2016
Gigabit wireless system in 130 GHz band based on 802.11n transceivers.
Narytnik T., Uryvsky L., Lutchak O., Osypchuk S.

31.08.2016
Аналіз єлектромагнітної безпеки сучасних тропосферних радіорелейних станцій.
Наритник Т.М.

31.08.2016
Підвищення ефективності використання інформаційного ресурсу в безпровідній мережі широкосмугового доступу терагерцового діапазону.
Т.М. Наритник, А.В. Єрмаков

29.08.2016
Радіотелекомунікації терагерцового діапазону.
Наритник Т.М.

09.07.2016
Цифрові технології, №18, 2015. Проектування універсальної системи тропосферного та радіорелейного зв’язку.
Поповський В.В., Лошаков В.А., Дриф А., Наритник Т.М., Слюсар В.І.

09.07.2016
Цифрові технології, №18, 2015. Реалізація концепції створення програмно-визначених радіосистем терагерцового діапазону на основі технології Wi-Fi.
Наритник Т.М., Лутчак О.В., Осипчук С.О., Уривський Л.О.

05.04.2016
Проектирование передающего и приемного радиотрактов радиорелейных систем терагерцового диапазона.
М.Е. Ильченко, Т.Н. Нарытник, В.Н. Радзиховский, С.Е. Кузьмин, А.В. Лутчак

08.02.2016
Criteria and algorithms for shaping of the signal-code sequences on the basis of Wi-Fi technology at deployment of the terahertz band telecommunication system.
Т.М. Narytnyk, О.V. Lutchak, S.О. Оsypchuk, & L.О. Uryvskyi

Кафедра Телекомунікацій

Статус и учредители института

І. Совместное предприятие «Институт электроники и связи Украинской академии наук национального прогресса» является предприятием с частной формой собственности.

ІІ. Учредителями института являются:
  1. Физические лица
  2. Юридическое лицо: Общественная организация Украинская академия наук.
Директор института

Директором института со дня его основания является Нарытник Теодор Николаевич, академик Украинской академии наук, профессор, Лауреат Госпремии СССР, Лауреат Госпремии УССР, Лауреат Госпремии Украины, Заслуженный работник промышленности Украины, Почетный связист Украины, Изобретатель СССР. Он является одним из основателей научной школы в Украине по созданию широкого класса устройств и систем диэлектроники и микроэлектроники в сверх- и крайневысокочастотных диапазонах, избран членом Совета Международного центра «Энергетика и информатики. XXI век», действительный член Нью-Йоркской Академии наук США, почетный член IEEE (США).14 серпня 2016 року перестало битись серце Віктора Миколайовича Лазоренко, який народився на Сумщині 18 липня 1953 року.

У ці скорботні дні ми поділяємо біль втрати дорогої для нас людини - колеги, прекрасного і вірного друга, який раптово пішов з життя, мудрого, скромного, душевного, який вмів цінувати людей за їх ділові якості, порядність, чесність.В 2015 році вийшла з друку монографія
«Телекомунікаційні системи терагерцового діапазону»
відомих вчених в галузі мікрохвильових телекомунікацій
Кравчука С.О., Наритника Т.М.

У монографії вперше в Україні представлено в систематизованому вигляді теоретичні і практичні основи створення та застосування телекомунікаційних систем терагерцового діапазону. Розглянуто особливості терагерцового діапазону хвиль, джерела терагерцового випромінювання та пристрої даного діапазону: антени, детектори, змішувачі. Наведено принципи побудови і функціонування безпроводових систем зв’язку суб- та терагерцового діапазонів. Приведено результати розробки в субтерагерцовому діапазоні приймально-передавального тракту радіорелейної системи фіксованого зв’язку та архітектур систем широкосмугового радіодоступу з підтримкою мобільності. Розглянуто вплив терагерцового випромінювання на біологічні об’єкти та використання терагерцового діапазону в наукових дослідженнях. При викладенні матеріалу використані оригінальні праці авторів, а також інформацію, що віддзеркалює сучасний стан розвитку терагерцових телекомунікацій.

Значна частина викладених в монографії оригінальних матеріалів є результатом науково-дослідних робіт, які проводились протягом останніх 10 років під керівництвом доктора технічних наук, професора, академіка Національної академії наук України М. Ю. Ільченка в науково-дослідному інституті телекомунікацій національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».


Радиометр 5 мм диапазона для температурного зондирования атмосферы
Малошумящий широкополосный приемник для радиометров 3 мм диапазона длин волн
Малошумящий широкополосный приемник для радиометров 8 мм диапазона длин волн
Мікрохвильове частотно-вибіркове обладнання з унікальними параметрами частотної вибірковості (крутизна амплітудно-частотної характеристики досягнута на рівні 23 дБ/МГц за рахунок використання високо добротних коаксіальних резонаторів з перехресними зворотними зв’язками) для вимірювання та контролю позасмугового випромінювання базових станцій широкосмугового доступу в робочому режимі їх роботи з використанням аналізатора спектру Advantest U3772Обладнання сертифіковано Національним науковим центром «Інститут метрології» і може бути використано підрозділами Українського державного центру радіочастот при проведенні первинного технічного контролю базових станцій широкосмугового доступу перед їх введенням у експлуатацію
Планарні фільтри на діелектричних резонаторах з підвищеною частотною вибірковістю для комплексу автоматизованого виявлення, високоточного пеленгування та технічного аналізу джерел радіовипромінювання в діапазоні частот 3…6 ГГц
Планарні фільтри на діелектричних резонаторах Високошвидкісний автоматизований малогабаритний фазовий пеленгатор
Комлект радіорелейного обладнання (блок приймальня-передавальний + модем) радіорелейної лінії «Еврика РЛ-8С» діапазону 7,9-8,4 ГГц з пропускною здатністю 155 Мбіт/с
Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю
Лабораторний зразок телекомунікаційної системи терагерцового діапазону Лабораторний зразок гігабітного модема
 
 
Малогабаритна тропосферна радіорелейна станція нового покоління
В переносному варіанті
 
В мобільному варіанті на базі легкового автомобіля типу «джип»
Устройство с повышенной частотной избирательностью для системы мониторинга
Внешний вид устройства Входная часть устройства
Телерадіоінформаційна система мультисервісного доступу «UMDS».
Презентація інноваційного проекту
Комплекс оборудования предоставления беспроводного мультисервисного доступа к инфокоммуникационным услугам «UMDS»
Центральная станция
(TV, Internet шлюзы)
Абонентский блок
(Антенна+радиомодуль, Internet модуль доступа)
Блок передавальный Комплект блоків передавальних Комплект блоків передавальних і приймальних разом з блоками контролю та сигналізації, які змонтовані в діючій радіорелейній стійці Концерну РРТ
Блок приемный
Микроволновая интегрированная телерадиоинформационная система МИТРИС-UMDS
Цифровые радиорелейных станций серии «Еврика-МИК-РЛ 4...8 С» SDН-иерархии
Серия аналогоцифровых телевизионных радиорелейных станций «ЭВРИКА-13ТВ/Ц»
Комплекс телевізійний передавальний «Еврика-НТН»