Останні статті
Design of the 290...310 GHZ frequency range integral receiver.
M. Ilchenko, S. Denbnovetsky, T. Narytnik, O. Lutchak, O. May, A. Fisun, O. Bilous

Аналіз терагерцовых технологій та їх застосування для створення інноваційних розробок.
Т.М. Наритник, А.В. Єрмаков, С.О. Бондарчук, Д.С. Вальчук

Проектирование интегрального приемника терагерцового диапазона частот.
М.Е. Ильченко, С.В. Денбновецкий, Т.Н. Нарытник, А.В. Лутчак, А.В. Май

Обгрунтування частотних діапазонів для високошвидкісних безпроводових телекомунікаційних систем терагерцового діапазону.
Г.Л. Авдєєнко, С.Г. Бунін, Т.М. Наритник, А.В. Єрмаков, В.В. Волков

Перетворювач частоти для прийомопередавача безпроводової телекомунікаційної системи фіксованого зв'язку терагерцового діапазону.
Г.Л. Авдєєнко, М.Ю. Ільченко, Т.М. Наритник, А.В. Єрмаков, О.В. Лутчак

30.05.2017
Екскурсія до ДП «Український державний центр радіочастот».

30.05.2017
Проблемы электромагнитной совместимости перспективных беспроводных сетей связи (ЭМС – 2017).
Корсун В.І., Корсак В.Ф., Наритник Т.М., Войтенко О.Г., Лутчак О.В., Поршнєв В.Л.

25.04.2017
The research of transmission of DVB-C television signals based on the prototype of transceiver operating in the lower pert of terahertz band.
Gleb L. Avdeyenko, Theodor N. Narytnik, Anton V. Yermakov

23.04.2017
Цифрові технології, №19, 2016. Дослідження параметрів багатоканального сигналу цифрового телебачення DVB-C при його передаванні передавально-приймальним трактом терагерцового діапазону.
Авдєєнко Г.Л., Набока Б.Ю., Наритник Т.М.

Кафедра Телекомунікацій
  09.2007
 1. Проблемы и перспективы построения наземных эфирных сетей цифрового телевидения в Украине
 2. 02.2009
 3. Основные направления разработок Института Электроники и Связи Украинской академии наук
 4. 04.2009
 5. Цифровое эфирное вещание стандарта DVB-T: Абонентские приемники
 6. 04.2009
 7. Исследование цифровых абонентских приемников стандарта DVB-T
 8. 09.2009
 9. Українська мікрохвильова інтегрована телерадіоінформаційна система МІТРІС
 10. 10.2009
 11. Теоретичні та прикладні основи створення системи багатоканального телевізійного мовлення МІТРІС
 12. 04.2010
 13. Електромагнітне випромінювання мобільних телефонів та біологічна безпека
 14. 05.2010
 15. Системный проект UWDS внедрения цифрового телевидения в Крыму на базе технологии МИТРИС
 16. 06.2010
 17. Микроволновые телекоммуникационные технологии и биологическая безопасность
 18. 09.2010
 19. Современные тенденции создания цифровой радиосистемы терагерцового диапазона
 20. 17.11.2010
 21. Исследования возможности передачи сигнала COFDM радиорелейной линией
 22. 17.11.2010
 23. Направления модернизации аналоговых РРЛ в Украине
 24. 17.11.2010
 25. Современное состояние, опыт внедрения и тенденции развития технологий в цифровом эфирном вещании стандарта DVB-T
 26. 03.04.2012
 27. Цифровая радиорелейная система терагерцового диапазона с использованием наноэлектронных компонентов
 28. 02.08.2012
 29. Cхема формирования и доставки мультиплексов к цифровым передатчикам
 30. 20.10.2013
 31. Radio engineering. Transceiver for 130-134 Ghz band digital radio relay system
 32. 20.10.2013
 33. Clifford algebra in multiple-access noise-signal communication systems
 34. 21.10.2013
 35. Преимущества и перспективи развития микроволновых распределительных сетей на основе технологии МИТРИС и DOCSIS
 36. 22.10.2013
 37. ТЕЛЕКОМ №3, 2013. ШПД в гибридных сетях
 38. 22.10.2013
 39. ТЕЛЕКОМ №5, 2013. На базе МИТРИС и DOCSIS
 40. 09.12.2013
 41. Анализ эффективности цифровизированных аналоговых радиорелейных станций по технологии использования для передачи цифрового потока комбинированной модуляции
 42. 09.12.2013
 43. Приемо-передатчик для цифровой радиорелейной системы терагерцового диапазона
 44. 10.12.2013
 45. Микроволновая телекоммуникационная система МИТРИС-МЮІ с применением комбинированной модуляции М-QAM/FМ
 46. 10.12.2013
 47. MITRIS system with combined quadrature-amplitude and frequency modulation
 48. 10.12.2013
 49. Wireless terahertz communications with spectral modulation of ultra-wideband noise signals
 50. 15.02.2014
 51. Теодор НАРЫТНИК: "Система МИТРИС работает в диапазоне спутникового вещания"
 52. 17.02.2014
 53. Александр Рожен. МИТРИС И MMDS, «Зеркало недели. Украина» №31, 6 августа 1999
 54. 16.04.2014
 55. ТЕЛЕКОМ №1, 2014. Широкополостные сети: backhaul для гетерогенных сетей
 56. 05.05.2014
 57. Використання квадратурних цифрових модуляторів в системах зв’язку з автокореляційним прийомом стохастичних сигналів
 58. 05.05.2014
 59. Анализ эффективности использования миллиметрового диапазона электромагнитных волн для передачи данных
 60. 05.05.2014
 61. Исследование радиоканала связи для перспективных телекоммуникационных систем терагерцового диапазона
 62. 05.05.2014
 63. Микроволновая мультисервисная система абонентського доступа UMDS к информационным ресурсам
 64. 05.05.2014
 65. Пристрій з підвищеною частотною вибірковістю для систем радіомоніторингу
 66. 05.05.2014
 67. Исследования формирователя информационного потока для канала святи с повышенной пропускной способностью
 68. 30.06.2014
 69. Presentation of Multiservice wireless telecommunication system «UMDS». Chisinau, Moldova, 30.05.2014.
 70. 02.09.2014
 71. Телерадіоінформаційна система мультисервісного доступу «UMDS». Презентація інноваційного проекту
 72. 29.12.2014
 73. Цифрові технології, №15, 2014. Аналіз технічних та експлуатаційних характеристик сучасних мікрохвильових систем розподілу сигналів цифрового мовлення
 74. 29.12.2014
 75. Цифрові технології, №15, 2014. Аналіз технічних та експлуатаційних характеристик сучасних мікрохвильових систем розподілу сигналів цифрового мовлення
 76. 29.12.2014
 77. Possibilities of using thz-band radio communication channels for super hight-rate backhaul
 78. 29.12.2014
 79. Potential performance of the communication systems using autocorrelation reception of shift-keyed noise signals
 80. 29.12.2014
 81. Potential noise-immunity of communications with power reception of the shift-keyed noise signals
 82. 29.12.2014
 83. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Інфокомунікації - сучасність та майбутнє». Частина 3. Одеса, ОНАЗ, 2014
 84. 29.12.2014
 85. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Інфокомунікації - сучасність та майбутнє». Частина 1. Одеса, ОНАЗ, 2014
 86. 29.12.2014
 87. Сборник научных трудов 5-го Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектронника. Состояние и перспективы развития»(МРФ'2014). Междунароная научно-практическая конференция «проблемы инфокоммуникаций. Наука и технологии» (PICS&T-2014). Харьков, 2014.
 88. 08.01.2015
 89. Украина в мире нанотехнологий
 90. 26.02.2015
 91. В 2015 році вийшла з друку монографія «Телекомунікаційні системи терагерцового діапазону» відомих вчених в галузі мікрохвильових телекомунікацій Кравчука С.О., Наритника Т.М.
 92. 26.03.2015
 93. Цифрові технології, №16, 2014. Бездротові системи зв'язку субтерагерцового та терагерцового діапазонів
 94. 26.03.2015
 95. Цифровые технологии, №16, 2014. Направления создания тропосферных станций нового поколения
 96. 26.03.2015
 97. Научно-технические и технологические основы создания портативной тропосферной радиорелейной станции связи в инетересах вооруженных сил Украины
 98. 11.06.2015
 99. Использование технологий МИТРИС и DOCSIS для построения микроволновых сетей «backhaul». Четырнадцатая международная научно-техническая конференция «Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах» (ВОТТП_14_2015). Одесса (Тезисы приняты 19.05.2015).
 100. 11.06.2015
 101. Беспроводная линия связи терагерцового диапазона на базе технологий микроволновой электроники. Четырнадцатая международная научно-техническая конференция «Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах» (ВОТТП_14_2015). Одесса (Тезисы приняты 19.05.2015).
 102. 11.06.2015
 103. Способ расширения зоны обслуживания для обеспечения абонентского доступа к гетерогенной информационной сети. Материалы Девятой Международной научно-технической конференции «Проблемы телекомуникаций.-К.: НТУУ «КПИ», 2015. Стр. 263-266.
 104. 11.06.2015
 105. Аналітичний огляд телекомунікаційних систем субтерагерцового та діапазонів. Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій.-К.:НТУУ «КПІ», 2015. Стор. 202-205.
 106. 11.06.2015
 107. Розробка передавального та приймального трактів радіорелейної системи терагерцового діапазону. Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій.-К.:НТУУ «КПІ», 2015. Стор. 29-32.
 108. 11.06.2015
 109. Оцінка тропосферних радіорелейних станцій за критерієм електромагнітної безпеки. Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій.-К.:НТУУ «КПІ», 2015. Стор. 260-263.
 110. 11.06.2015
 111. Особенности использования терагерцового диапазона при построении сверхвысоко-скоростных распределительных транспортных сетей мобильной связи. Материалы Девятой Международной научно-технической конференции «Проблемы телекомуникаций.-К.: НТУУ «КПИ», 2015. Стр. 266-269.
 112. 11.06.2015
 113. Цифрові технології - 2015, вип. №17. Апаратно-програмні рішення побудови гігабітного модему для радіорелейних ліній в терагерцовому діапазоні.
 114. 07.10.2015
 115. Матеріали XV міжнародної науково-технічної конференції 10-14 вересня 2015 р. в м.Одеса, 2015. Дослідження використання терагерцового діапазону для створення мережі безпроводного широкосмугового доступу.
 116. 07.10.2015
 117. Цифрові технології, №17, 2015, ст. 130-135. Пропускна здатність лінійного тракту системи МІТРІС при передаванні сигналів цифрового телебачення.
 118. 07.10.2015
 119. Цифрові технології, №17, 2015, ст. 16-29. Передавальний та приймальний радіотракти радіорелейних систем терагерцового діапазону.
 120. 08.02.2016
 121. Criteria and algorithms for shaping of the signal-code sequences on the basis of Wi-Fi technology at deployment of the terahertz band telecommunication system.
 122. 05.04.2016
 123. Проектирование передающего и приемного радиотрактов радиорелейных систем терагерцового диапазона.
 124. 09.07.2016
 125. Цифрові технології, №18, 2015. Реалізація концепції створення програмно-визначених радіосистем терагерцового діапазону на основі технології Wi-Fi.
 126. 09.07.2016
 127. Цифрові технології, №18, 2015. Проектування універсальної системи тропосферного та радіорелейного зв’язку.
 128. 29.08.2016
 129. Радіотелекомунікації терагерцового діапазону.
 130. 31.08.2016
 131. Підвищення ефективності використання інформаційного ресурсу в безпровідній мережі широкосмугового доступу терагерцового діапазону.
 132. 31.08.2016
 133. Аналіз єлектромагнітної безпеки сучасних тропосферних радіорелейних станцій.
 134. 31.08.2016
 135. Gigabit wireless system in 130 GHz band based on 802.11n transceivers.
 136. 31.08.2016
 137. 1.2 Gbps radio link implementation in THz band based on IEEE 802.11n standard.
 138. 23.04.2017
 139. Цифрові технології, №19, 2016. Дослідження параметрів багатоканального сигналу цифрового телебачення DVB-C при його передаванні передавально-приймальним трактом терагерцового діапазону.
 140. 25.04.2017
 141. The research of transmission of DVB-C television signals based on the prototype of transceiver operating in the lower pert of terahertz band.
 142. 30.05.2017
 143. Проблемы электромагнитной совместимости перспективных беспроводных сетей связи (ЭМС – 2017).
 144. 30.05.2017
 145. Екскурсія до ДП «Український державний центр радіочастот».
 146. 01.12.2017
 147. Перетворювач частоти для прийомопередавача безпроводової телекомунікаційної системи фіксованого зв'язку терагерцового діапазону.
 148. 01.12.2017
 149. Обгрунтування частотних діапазонів для високошвидкісних безпроводових телекомунікаційних систем терагерцового діапазону.
 150. 01.12.2017
 151. Проектирование интегрального приемника терагерцового диапазона частот.
 152. 01.12.2017
 153. Аналіз терагерцовых технологій та їх застосування для створення інноваційних розробок.
 154. 01.12.2017
 155. Design of the 290...310 GHZ frequency range integral receiver.