Останні статті
30.05.2017
Екскурсія до ДП «Український державний центр радіочастот».

30.05.2017
Проблемы электромагнитной совместимости перспективных беспроводных сетей связи (ЭМС – 2017).
Корсун В.І., Корсак В.Ф., Наритник Т.М., Войтенко О.Г., Лутчак О.В., Поршнєв В.Л.

25.04.2017
The research of transmission of DVB-C television signals based on the prototype of transceiver operating in the lower pert of terahertz band.
Gleb L. Avdeyenko, Theodor N. Narytnik, Anton V. Yermakov

23.04.2017
Цифрові технології, №19, 2016. Дослідження параметрів багатоканального сигналу цифрового телебачення DVB-C при його передаванні передавально-приймальним трактом терагерцового діапазону.
Авдєєнко Г.Л., Набока Б.Ю., Наритник Т.М.

31.08.2016
1.2 Gbps radio link implementation in THz band based on IEEE 802.11n standard.
Narytnik T., Uryvsky L., Lutchak O., Osypchuk S.

31.08.2016
Gigabit wireless system in 130 GHz band based on 802.11n transceivers.
Narytnik T., Uryvsky L., Lutchak O., Osypchuk S.

31.08.2016
Аналіз єлектромагнітної безпеки сучасних тропосферних радіорелейних станцій.
Наритник Т.М.

31.08.2016
Підвищення ефективності використання інформаційного ресурсу в безпровідній мережі широкосмугового доступу терагерцового діапазону.
Т.М. Наритник, А.В. Єрмаков

29.08.2016
Радіотелекомунікації терагерцового діапазону.
Наритник Т.М.

09.07.2016
Цифрові технології, №18, 2015. Проектування універсальної системи тропосферного та радіорелейного зв’язку.
Поповський В.В., Лошаков В.А., Дриф А., Наритник Т.М., Слюсар В.І.

09.07.2016
Цифрові технології, №18, 2015. Реалізація концепції створення програмно-визначених радіосистем терагерцового діапазону на основі технології Wi-Fi.
Наритник Т.М., Лутчак О.В., Осипчук С.О., Уривський Л.О.

05.04.2016
Проектирование передающего и приемного радиотрактов радиорелейных систем терагерцового диапазона.
М.Е. Ильченко, Т.Н. Нарытник, В.Н. Радзиховский, С.Е. Кузьмин, А.В. Лутчак

08.02.2016
Criteria and algorithms for shaping of the signal-code sequences on the basis of Wi-Fi technology at deployment of the terahertz band telecommunication system.
Т.М. Narytnyk, О.V. Lutchak, S.О. Оsypchuk, & L.О. Uryvskyi

Кафедра Телекомунікацій

Система МІТРІС є оригінальною та конкурентноспроможною на світовому телекомунікаційному ринку розробкою. В її основу закладені результати піонерських досліджень багатьох вчених та колективів України, якими вони керують. Матеріали досліджень увійшли до семи монографій, більше як 300 наукових статей і 39 патентів на винаходи.

У 1991 р. в Україні були проведені перші дослідження щодо створення в діапазоні 11,7 12,5 ГГЦ першої вітчизняної розподільчої системи МІТРІС (мікрохвильова інтегрована телерадіоінформаційна система). Ця система використовує ті ж частоти, що і супутникові системи теле- і радіомовлення в Кu-діапазоні. Ідея використання цього діапазону частот була зв'язана з можливістю використання телеглядачами системи МІТРІС радіоприймачів, що працюють у зазначеному діапазоні і які використовуються для прийому супутникового телебачення. У результаті іноді можуть виникати проблеми взаємних перешкод від цих двох систем. Однак шляхом раціональної просторової селекції сигналів базової станції МІТРІС і супутникових систем зазначений вплив може бути мінімізоване чи цілком усунуто. Найважливішою перевагою систем сімейства МІТРІС є можливість забезпечення інформаційного обміну на значній території (десятки кілометрів при розміщенні однієї базової станції на висоті близько 100м).

Розроблена система МІТРІС являється основою екологічно безпечних безпровідних мереж інтегрального обслуговування на базі раціонального поєднання можливостей мікрохвильових та кабельних розподільчих технологій. Особливість таких мереж полягає в можливості надання на їх основі комплексу телекомунікаційних послуг:

 • багатоканального аналогового і/або цифрового, в тому числі інтерактивного телебачення;
 • передачі даних та інформаційного обслуговування (включаючи доступ Інтернет);
 • цифрової телефонії;
 • телемедицини та дистанційного навчання;
 • електронних проплат та торгівлі;
 • охоронної та протипожарної сигналізації;
 • диспетчеризації інженерного устаткування будівель;
 • організації локальних мереж передачі даних дляя адміністративних органів та органів місцевого самоврядування, установ освіти та науки, промислових підприємств, органів силових структур та ін.;
 • циркулярного оповіщення, в тому числі в інтересах силових структур.

Структурна схема системи МІТРІС має вигляд:

Передові конструктивно-технологічні і схемотехнічні рішення:

 • Застосування високонадійних окремих на кожний частотний канал транзисторних підсилювачів вихідної потужності пристрою, що передає, ЦС, це дозволило запобігти утворенню продуктів інтермодуляції;
 • Створення багатоканального пристрою об'єднання частотних каналів, виконаного з використанням фільтрів СВЧ на діелектричних резонаторах і малогабаритних циркуляторах. Схемотехнічна побудова пристрою мінімізує його втрати і габарити.
 • Розробка елементів антенно-фідерного тракту, що працюють одночасно на хвилях ортогональної поляризації й у двох діапазонах частот, сантиметровому і міліметровому.
 • Створення комплексу приймальних абонентських станцій, що відрізняються розміщенням конвертора безпосередньо біля випромінювача дзеркальної антени оригінальної конструкції.
 • Застосування системи керованого кодованого доступу до абонентів (АСS-ТV-М), що містить у собі кодери і декодери відеосигналу й оригінальне програмне забезпечення. Система дозволяє обслуговувати в стандартному виконанні до 500000 і більш абонентів. При цьому забезпечується керування доступом кожного з абонентів до перегляду 24-х і більш каналів, контроль перегляду кодованих каналів і автоматичне відключення, при необхідності, абонента.