Останні статті
16.09.2019
Principles of development of the terahertz band telecommunication system based on the technology og harmonic signal as the information carrier.
T.M. Narytnyk

02.09.2019
Патент на корисну модель №134409. Система низькоорбітального супутникового зв’язку.
Наритник Т.М., Сайко В.Г., Авдєєнко Г.Л., Казіміренко В.Я., Сарапулов С.В.

02.09.2019
Simulation of a terahertz band wireless telecommunication system based on the use of IR-UWB signals.
G. Avdeenko, T. Narytnik, V. Korsun, V. Saiko

02.09.2019
Терагерцові технології в телекомунікаційних системах. Частина 2. Дослідження та моделювання передавання телевізійних сигналів стандарту DVB-C і імпульсного надширокосмугового сигналу радіолінією терагерцового діапазону.
Авдєєнко Г.Л., Бунін С.Г., Наритник Т.М.

02.09.2019
Терагерцові технології в телекомунікаційних системах. Частина 1. Обгрунтування частотного діапазону, проектування функціональних вузлів телекомунікаційних систем терагерцового діапазону.
Авдєєнко Г.Л., Бунін С.Г., Наритник Т.М.

02.09.2019
Радіоканал доступу терагерцового діапазону для бездротових систем п’ятого покоління.
Сайко В.Г., Наритник Т.М.

06.04.2019
Безпроводові системи зв’язку терагерцового діапазону в телекомунікаційних мережах нового покоління.
Наритник Т.М., Сайко В.Г.

03.03.2019
Transmission and reception of UWB signals based on antenna decoding.
Gleb L. Avdeyenko, Sergey G. Bunin, Teodor N. Narytnik

03.03.2019
Using SDR Technology in Mobile Troposcatter Communication Systems.
Valeriy Loshakov, Mykola Moskales, Teodor Narytnik, Abdenur Drif

03.03.2019
Modification of the IEEE 802.16 Standard in Application to the "Distributed Satellite".
M.Ilchenko, T.Narytnik, V.Prisyazhny, S.Kapshtyk

03.03.2019
Терагерцові технології в телекомунікаційних системах. Частина 2. Дослідження та моделювання передавання телевізійних сигналів стандарту DVB-C і імпульсного надширокосмугового сигналу радіолінією терагерцового діапазону.
Г. Л. Авдєєнко, С. Г. Бунін, Т. М. Наринтик

01.12.2017
Design of the 290...310 GHZ frequency range integral receiver.
M. Ilchenko, S. Denbnovetsky, T. Narytnik, O. Lutchak, O. May, A. Fisun, O. Bilous

01.12.2017
Аналіз терагерцовых технологій та їх застосування для створення інноваційних розробок.
Т.М. Наритник, А.В. Єрмаков, С.О. Бондарчук, Д.С. Вальчук

01.12.2017
Проектирование интегрального приемника терагерцового диапазона частот.
М.Е. Ильченко, С.В. Денбновецкий, Т.Н. Нарытник, А.В. Лутчак, А.В. Май

01.12.2017
Обгрунтування частотних діапазонів для високошвидкісних безпроводових телекомунікаційних систем терагерцового діапазону.
Г.Л. Авдєєнко, С.Г. Бунін, Т.М. Наритник, А.В. Єрмаков, В.В. Волков

01.12.2017
Перетворювач частоти для прийомопередавача безпроводової телекомунікаційної системи фіксованого зв'язку терагерцового діапазону.
Г.Л. Авдєєнко, М.Ю. Ільченко, Т.М. Наритник, А.В. Єрмаков, О.В. Лутчак

Кафедра Телекомунікацій

Система МІТРІС є оригінальною та конкурентноспроможною на світовому телекомунікаційному ринку розробкою. В її основу закладені результати піонерських досліджень багатьох вчених та колективів України, якими вони керують. Матеріали досліджень увійшли до семи монографій, більше як 300 наукових статей і 39 патентів на винаходи.

У 1991 р. в Україні були проведені перші дослідження щодо створення в діапазоні 11,7 12,5 ГГЦ першої вітчизняної розподільчої системи МІТРІС (мікрохвильова інтегрована телерадіоінформаційна система). Ця система використовує ті ж частоти, що і супутникові системи теле- і радіомовлення в Кu-діапазоні. Ідея використання цього діапазону частот була зв'язана з можливістю використання телеглядачами системи МІТРІС радіоприймачів, що працюють у зазначеному діапазоні і які використовуються для прийому супутникового телебачення. У результаті іноді можуть виникати проблеми взаємних перешкод від цих двох систем. Однак шляхом раціональної просторової селекції сигналів базової станції МІТРІС і супутникових систем зазначений вплив може бути мінімізоване чи цілком усунуто. Найважливішою перевагою систем сімейства МІТРІС є можливість забезпечення інформаційного обміну на значній території (десятки кілометрів при розміщенні однієї базової станції на висоті близько 100м).

Розроблена система МІТРІС являється основою екологічно безпечних безпровідних мереж інтегрального обслуговування на базі раціонального поєднання можливостей мікрохвильових та кабельних розподільчих технологій. Особливість таких мереж полягає в можливості надання на їх основі комплексу телекомунікаційних послуг:

 • багатоканального аналогового і/або цифрового, в тому числі інтерактивного телебачення;
 • передачі даних та інформаційного обслуговування (включаючи доступ Інтернет);
 • цифрової телефонії;
 • телемедицини та дистанційного навчання;
 • електронних проплат та торгівлі;
 • охоронної та протипожарної сигналізації;
 • диспетчеризації інженерного устаткування будівель;
 • організації локальних мереж передачі даних дляя адміністративних органів та органів місцевого самоврядування, установ освіти та науки, промислових підприємств, органів силових структур та ін.;
 • циркулярного оповіщення, в тому числі в інтересах силових структур.

Структурна схема системи МІТРІС має вигляд:

Передові конструктивно-технологічні і схемотехнічні рішення:

 • Застосування високонадійних окремих на кожний частотний канал транзисторних підсилювачів вихідної потужності пристрою, що передає, ЦС, це дозволило запобігти утворенню продуктів інтермодуляції;
 • Створення багатоканального пристрою об'єднання частотних каналів, виконаного з використанням фільтрів СВЧ на діелектричних резонаторах і малогабаритних циркуляторах. Схемотехнічна побудова пристрою мінімізує його втрати і габарити.
 • Розробка елементів антенно-фідерного тракту, що працюють одночасно на хвилях ортогональної поляризації й у двох діапазонах частот, сантиметровому і міліметровому.
 • Створення комплексу приймальних абонентських станцій, що відрізняються розміщенням конвертора безпосередньо біля випромінювача дзеркальної антени оригінальної конструкції.
 • Застосування системи керованого кодованого доступу до абонентів (АСS-ТV-М), що містить у собі кодери і декодери відеосигналу й оригінальне програмне забезпечення. Система дозволяє обслуговувати в стандартному виконанні до 500000 і більш абонентів. При цьому забезпечується керування доступом кожного з абонентів до перегляду 24-х і більш каналів, контроль перегляду кодованих каналів і автоматичне відключення, при необхідності, абонента.