Останні статті
16.09.2019
Principles of development of the terahertz band telecommunication system based on the technology og harmonic signal as the information carrier.
T.M. Narytnyk

02.09.2019
Патент на корисну модель №134409. Система низькоорбітального супутникового зв’язку.
Наритник Т.М., Сайко В.Г., Авдєєнко Г.Л., Казіміренко В.Я., Сарапулов С.В.

02.09.2019
Simulation of a terahertz band wireless telecommunication system based on the use of IR-UWB signals.
G. Avdeenko, T. Narytnik, V. Korsun, V. Saiko

02.09.2019
Терагерцові технології в телекомунікаційних системах. Частина 2. Дослідження та моделювання передавання телевізійних сигналів стандарту DVB-C і імпульсного надширокосмугового сигналу радіолінією терагерцового діапазону.
Авдєєнко Г.Л., Бунін С.Г., Наритник Т.М.

02.09.2019
Терагерцові технології в телекомунікаційних системах. Частина 1. Обгрунтування частотного діапазону, проектування функціональних вузлів телекомунікаційних систем терагерцового діапазону.
Авдєєнко Г.Л., Бунін С.Г., Наритник Т.М.

02.09.2019
Радіоканал доступу терагерцового діапазону для бездротових систем п’ятого покоління.
Сайко В.Г., Наритник Т.М.

06.04.2019
Безпроводові системи зв’язку терагерцового діапазону в телекомунікаційних мережах нового покоління.
Наритник Т.М., Сайко В.Г.

03.03.2019
Transmission and reception of UWB signals based on antenna decoding.
Gleb L. Avdeyenko, Sergey G. Bunin, Teodor N. Narytnik

03.03.2019
Using SDR Technology in Mobile Troposcatter Communication Systems.
Valeriy Loshakov, Mykola Moskales, Teodor Narytnik, Abdenur Drif

03.03.2019
Modification of the IEEE 802.16 Standard in Application to the "Distributed Satellite".
M.Ilchenko, T.Narytnik, V.Prisyazhny, S.Kapshtyk

03.03.2019
Терагерцові технології в телекомунікаційних системах. Частина 2. Дослідження та моделювання передавання телевізійних сигналів стандарту DVB-C і імпульсного надширокосмугового сигналу радіолінією терагерцового діапазону.
Г. Л. Авдєєнко, С. Г. Бунін, Т. М. Наринтик

01.12.2017
Design of the 290...310 GHZ frequency range integral receiver.
M. Ilchenko, S. Denbnovetsky, T. Narytnik, O. Lutchak, O. May, A. Fisun, O. Bilous

01.12.2017
Аналіз терагерцовых технологій та їх застосування для створення інноваційних розробок.
Т.М. Наритник, А.В. Єрмаков, С.О. Бондарчук, Д.С. Вальчук

01.12.2017
Проектирование интегрального приемника терагерцового диапазона частот.
М.Е. Ильченко, С.В. Денбновецкий, Т.Н. Нарытник, А.В. Лутчак, А.В. Май

01.12.2017
Обгрунтування частотних діапазонів для високошвидкісних безпроводових телекомунікаційних систем терагерцового діапазону.
Г.Л. Авдєєнко, С.Г. Бунін, Т.М. Наритник, А.В. Єрмаков, В.В. Волков

01.12.2017
Перетворювач частоти для прийомопередавача безпроводової телекомунікаційної системи фіксованого зв'язку терагерцового діапазону.
Г.Л. Авдєєнко, М.Ю. Ільченко, Т.М. Наритник, А.В. Єрмаков, О.В. Лутчак

Кафедра Телекомунікацій
Терагерцова телекомунікаційна система із гігабітною пропускною здатністю підвищеної завадостійкості та завадозахищеності

- розробка схемо-технічних рішень побудови радіорелейної системи терагерцового діапазону;
- аналіз наявної елементної бази і можливості її використання в терагерцовому діапазоні частот;
- моделювання основних функціональних вузлів в терагерцовому діапазоні частот;
- проектування та експериментальне дослідження окремих приймальних та передавальних пристроїв, оптимізація конструктивних та електричних параметрів пристроїв;
- розробка апаратно-технічних засобів, які відкривають шляхи подальшого удосконалення телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу в терагерцовому діапазоні частот;
- практична апробація цифрової радіорелейної системи терагерцового діапазону, що розробляється, та визначення подальших шляхів реалізації створеної моделі в умовах експлуатації одноінтервальних радіорелейних ліній та на мережах радіодоступу.

Радіочастотні смугові фільтри

Радіочастотні смугові фільтри моделей: ФС-820-2-30, ФС-890-2-30, ФС-1920-2-30, ФС-2510-2-40.

Приймальне обладнання з можливістю дистанційного керування та моніторингу по мережі TCP/IP R 2667-46

Приймальне обладнання R 2667-46 призначене для роботи в складi обладнання багатокальної багатоточкової розподільчої системи MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System).

Радиометр 5 мм диапазона для температурного зондирования атмосферы

Используется как основной функциональный компонент в новых системах погодного мониторинга.

Малошумящий широкополосный приемник для радиометров 3 мм диапазона длин волн

Используется в радиометрических системах различного назначения (дистанционное зондирование, обнаружение целей, мониторинг, пассивное формирование изображений и пр.).

Малошумящий широкополосный приемник для радиометров 8 мм диапазона длин волн

Используется в радиометрических системах различного назначения (дистанционное зондирование, обнаружение целей, мониторинг, пассивное формирование изображений и пр.).

Мікрохвильове частотно-вибіркове обладнання з унікальними параметрами частотної вибірковості (крутизна амплітудно-частотної характеристики досягнута на рівні 23 дБ/МГц за рахунок використання високо добротних коаксіальних резонаторів з перехресними зворотними зв’язками) для вимірювання та контролю позасмугового випромінювання базових станцій широкосмугового доступу в робочому режимі їх роботи з використанням аналізатора спектру Advantest U3772

Презентація.

Планарні фільтри на діелектричних резонаторах з підвищеною частотною вибірковістю для комплексу автоматизованого виявлення, високоточного пеленгування та технічного аналізу джерел радіовипромінювання в діапазоні частот 3…6 ГГц

Детальшіше...

Комлект радіорелейного обладнання (блок приймальня-передавальний + модем) радіорелейної лінії «Еврика РЛ-8С» діапазону 7,9-8,4 ГГц з пропускною здатністю 155 Мбіт/с

Презентація.

Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю

Тема №2628 п. Номер державної реєстрації 0113U001577. Код КВНТД 22 01040 п. УДК 621.39.

Малогабаритна тропосферна радіорелейна станція нового покоління

Презентація.

Устройство с повышенной частотной избирательностью для системы мониторинга

Посмотреть внешний вид и входную часть устройства.

Телерадіоінформаційна система мультисервісного доступу «UMDS»

Презентація інноваційного проекту.

Комплекс оборудования предоставления беспроводного мультисервисного доступа к инфокоммуникационным услугам «UMDS»

Подробное описание коплекса UMDS.

Блок передавальний

Технічні вимоги.

Блок приемный

Технічні вимоги.

Микроволновая интегрированная телерадиоинформационная система МИТРИС-UMDS

Относится к системам беспроводового доступа к информационным инфокоммуникационным службам и предназначена для организации доступа к комплексу телекоммуникационных услуг (многоканальное наземное телевизионное вещание), доступ к широкополосному радиоканалу передачи данных с режимом обеспечения связи за стандартом IEEE.802.16).

Цифровые радиорелейных станций серии «Еврика-МИК-РЛ 4...8 С» SDН-иерархии

Радиорелейные станции серии «Еврика МИК-РЛ4…8С» SDH иерархии предназначены для организации магистральных, внутризоновых и местных радиорелейных линий связи синхронной цифровой иерархии SDH со скоростью передачи в одном радиостволе 155,52 Мбит/с в следующем диапазоне частот: 3,7…4,2 ГГц; 5,925…6,425 ГГц; 7,25…7,75 ГГц; 7,90…8,40 ГГц.

Серия аналогоцифровых телевизионных радиорелейных станций «ЭВРИКА-13ТВ/Ц»

Предназначены для организации радиолиний прямой видимости, обеспечивающих передачу информации (сигналов телевидения и каналов звукового сопровождения) между определенными пунктами на местности в диапазоне частот 12,75 … 13,25 ГГц на растоянии до 25 км. Применение РРС «Эврика» предпочтительно, когда затруднено использование кабельных линий передачи, требуется оптимальное решение для построения местной, зоновой и мобильной радиорелейных сетей.

Комплекс телевізійний передавальний «Еврика-НТН»

Забезпечує формування телевізійного сигналу в стандарті DVB-T при умові подачі їй на вхід телевізійного сигналу S video або CVBS чи транспортного потоку ASI перетворення його частоти із 37,15МГц в діапазон дециметрових хвиль, його посилення до рівня, необхідного для передачі в ефірі.